ГАЛЕРИЯ НА ХУДОЖНИЧКАТА

Елена Йоткова

 

 

 

Елена Христова Йоткова,

родена на 27 ми февруари в гр. Плевен.

Завършила художествена гимназия в Казанлък, специалност изящни изкуства и Инжинерен дизайн в технически унивеситет гр. Варна.

В момента работи като художник-дизайнер в рекламна агенция ПУЛС дизайн.

Вълнува я колебанието и ротивопоставянето на светлината и мрака в природата и човешката душа, както и едновременното им съществуване като едно цяло.

Изследва красотата в хармонията на контрастите.